Zpětný odběr pneumatik

Zpětný odběr pneumatik

Společnost H&P, v.o.s. zabezpečuje dle zákona č. 185/2001 Sb. bezplatný zpětný odběr pneumatik.

Místa zpětného odběru jsou uvedené v sekci „Servisní síť“.

Vztahuje-li se na výrobek povinnost uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik,dle zákona č.185/2001 Sb., jsou součástí prodejní ceny a jejich výše je 2,80 Kč/kg.

Zajišťováno v provozní době společnosti.